Zarządzenie nr 4/2015

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 4/2015 (528kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR  4/2015
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 104, 1041, 104² § 2 Kodeksu Pracy w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu nadanego Uchwałą Nr XI/135/2011 Rady  Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się regulamin pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu  w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu zmienione zarządzeniem nr 16/2012 z dnia 12 marca 2012 r. i zarządzeniem nr 2/2014 z 20 lutego 2014 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zapoznania  pracowników z jego treścią.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (16 listopada 2015)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 12:18:51)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438