Zarządzenie nr 3/2014

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 3/2014 (197kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 3/2014
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2014 r.


w sprawie wyznaczenia w 2014 r. dni wolnych od pracy


Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wyznacza się dni 2 maja 2014 r. oraz 10 listopada 2014 r. jako dni wolne od pracy dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z uwagi na konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z wystąpieniem Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Wszystkich Świętych przypadających w sobotę.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 kwietnia 2014)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 13:19:29)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467