Zarządzenie nr 1/2014

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 1/2014 (192kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie Instrukcji kasowej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Instrukcję kasową w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
       
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

§  3. Traci  moc zarządzenie nr  17/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Instrukcji kasowej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.

         §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (2 stycznia 2014)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 13:02:24)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469