Zarządzenie nr 11/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 11/2012 (269kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR  11/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w INOWROCŁAWIU z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej Regulaminu

         Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, zwanym dalej „MZEAS”, którego treść określa załącznik nr 1 do  zarządzenia.


§ 2.1. Powołuje się Komisję Socjalną w składzie:

1) Rafał Bialik;
2) Marlena Hoffmann;
3) Piotr Szefler.

2. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MZEAS określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Wzór wniosku o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 
4. Regulamin Komisji Socjalnej stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (30 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 09:21:44)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9