Informacje ogólne

Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną utworzoną 1 stycznia 2012 r. przez Miasto Inowrocław i prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.   Siedzibą Zespołu jest Inowrocław a teren działania Zespołu obejmuje obszar administracyjny Miasta Inowrocławia.
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Inowrocławia.
_____________________________________________________________________________

Przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław.

 

Do zadań Zespołu należy:

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli, a w szczególności:

  • organizacja i prowadzenie księgowości,
  • nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez szkoły i przedszkola,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  • opracowywanie propozycji zmian w budżecie Miasta związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli,
  • naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i funduszu płac,
  • obsługa finansowo-księgowa działalności socjalnej, planowanie i sprawozdawczość ekonomiczno-statystyczna.

2) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi;

3) współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie spraw leżących w kompetencji Zespołu;

4) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych i techniczno-kancelaryjnych Zespołu.______________________________________________________________________________

STATUT

Statut w wersji tradycyjnej dostępny jest w placówce. Statut oraz uchwała w wersji elektronicznej jest do pobrania tu statut (302kB) pdf

_____________________________________________________________________________

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor - Magdalena Starybrat
Główny Księgowy - Marlena Olszak

Wykaz numerów telefonów

Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu

Pobierz spis numerów telefonów w pliku PDF (186kB) pdf

 
 


Nr telefonu
DyrektorMagdalena Starybrat52 302-56-66
Główny księgowyMarlena Olszak52 302-56-65
   
SekretariatInspektor52 302-56-60
FAX 52 302-56-80
   
nr tel. 52 302-56-...
InformatykPomoc administracyjna73
BHPInspektor74
KasaInspektor75
Sala narad 77
   
KSIĘGOWOŚĆObsługiwane jednostkinr tel. 52 302-56-...
InspektorSP660
DyrektorP466
InspektorP20, SP1467
InspektorP2, SP268
InspektorSP4, SP1669
InspektorP14, SP871
InspektorSP11, SPI72
InspektorSP1, SP575
Pomoc administracyjnaSP9, SP1076
   
PŁACEObsługiwane jednostkinr tel. 52 302 56...
Pomoc administracyjnaP4, SP9, SP11, SP861
InspektorP20, SP4, SP16, SP562
InspektorSP2, SP10, SP14, SPI63
Pomoc administracyjnaP2, P14, SP6, SP164
___________________________________________

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (10 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Sztochman (10 stycznia 2013, 15:02:20)

Ostatnia zmiana: Administrator (3 października 2019, 10:15:22)
Zmieniono: Dodano spis telefonów w pliku PDF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7304