Zarządzenie nr 1/2016

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 1/2016 (203kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 1/2016
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 28 grudnia 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 3 załącznika do uchwały nr XI/135/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i nadania mu statutu zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w składzie:
1) Monika Giętkowska – przewodniczący;
2) Bożena Drzewiecka – członek;
3) Małgorzata Gruszecka – członek.

§ 2.  Zadaniem komisji będzie likwidacja nieaktualnych i nieprzydatnych druków ścisłego zarachowania.
§ 3.  Z czynności o których mowa w § 2 Komisja sporządzi protokół.  

§ 4. Na podstawie sporządzonego przez Komisję Likwidacyjną protokołu likwidacyjnego pracownik odpowiedzialny za prawidłową ewidencję i gospodarkę drukami ścisłego zarachowania dokona odpowiednich zapisów w ewidencji druków ścisłego zarachowania.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej.  
   
§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (28 grudnia 2016)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 11:59:42)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 17